Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central

  
 • Telèfon

 • 93 872 57 62

 • 691 932 594

line
 • Adreça

 • Plana de l'Om, 6, 2n 5a
  08241 Manresa

line

Reial Decret Llei 14/2022: mesures d’estalvi i eficiència energètica

Per CETIM 10 de agost, 2022 General 529 visites

Reial Decret Llei 14/2022: mesures d’estalvi i eficiència energètica

En data 2 d'agost de 2022 ha estat publicada en el BOE la disposició del Real Decret-llei 14/2022, d'1 d'agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l'àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l'estudi, així com de mesures d'estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural.

Punts a destacar:

 • Limitació de la temperatura de l'aire (article 29)
 • Edificis i locals afectats: els recintes habitables condicionats en edificis i locals destinats a usos administratiu, comercial (tendes, supermercats, grans magatzems, centres comercials i similars), establiments de pública concurrència (Culturals: teatres, cinemes, auditoris, centres de congressos, sales d'exposicions i similars; Establiments d'espectacles públics i activitats recreatives: Restauració ( bars, restaurants i cafeteries); Estacions i aeroports (que son els identificats en l'apartat 2 de la IT 3.8.1 del RITE)
 • La temperatura de l'aire en els recintes calefactats no serà superior a 19 ºC.
 • La temperatura de l'aire en els recintes refrigerats no serà inferior a 27ªC
 • Les condicions de temperatura estaran referides al manteniment d'una humitat relativa compresa entre el 30% i el 70%.
 • Les limitacions s'aplicaran exclusivament durant l'ús, explotació i manteniment de l instal·lació tèrmica.
 • El recintes habitables condicionats hauran:
 • D'informar, mitjançant cartells informatius o l'ús de pantalles, sobre els valors límits de les temperatures de l'aire.
 • De disposar d'un sistema de tancament de portes adequat amb la finalitat que aquestes no estiguin obertes permanentment.
 • De mantenir apagats des de les 22h l'enllumenat dels aparadors.
 • L'incompliment d'aquestes obligacions implicarà l'aplicació del règim sancionador prevista al RITE (article 43) que es remet als articles 30 a 38 de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria.

Modificacions al Reial Decret 244/2019, de 5 d'abril, pel que es regulen es condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica. (article 31)

Entrada en vigor:

Les obligacions entren en vigor el mateix dia de la publicació del Reial Decret Llei al BOE (disposició final dissetena), excepte:

 • Les previsions sobre la limitació de temperatura de l'aire (article 29, apartat u) que entraran en vigor als sets dies naturals des de la publicació al BOE i tindran vigència fins l'1 de novembre de 2023.
 • Les previsions sobre cartells informatius o pantalles amb els valors de la temperatura (article 29  apartat dos) entraran en vigor després d'un mes des de la publicació al BOE i tindran vigència fins l'1 de novembre de 2023.
 • Les previsions sobre els sistemes de tancament de les portes (article 29. apartat tres) s'hauran de complir abans del 30 de setembre de 2022.
 • Les previsions sobre l'enllumenat dels aparadors (article 29. apartat quatre) que entraran en vigor als sets dies natural des de la publicació al BOE i tindran vigència fins l'1 de novembre de 2023.

 


Documents adjunts