Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central

  
 • Telèfon

 • 93 872 57 62

 • 691 932 594

line
 • Adreça

 • Plana de l'Om, 6, 2n 5a
  08241 Manresa

line

Curs: Instal·lació de convertidors de freqüència

Curs: Instal·lació de convertidors de freqüència
Lloc:


Carrer de la Concòrdia, 121-127 (08242 Manresa).

Data inici:


16/10/2023

Data fi:


30/10/2023

Horari:


De les 16.00 a les 20.00 h.

Número d'inscrits:


8

Objectius:


Entendre els fenòmens que es produeixen en les instal·lacions industrials quan s'instal·len equips amb convertidors de freqüència, o equips de potència amb funcions similars a un convertidor, o sigui, amb senyals PWM, veure les proteccions necessàries, així com la correcta instal·lació de tots els cables i els problemes que poden generar al no fer-ho. Veure les implicacions que tenen els règims de neutre (TT, TN i IT) en la seva instal·lació.


Dirigit a:


Persones enginyeres i/o instal·ladores que realitzen el manteniment d'instal·lacions industrials, així com a fabricants de maquinària que incorporen equips electrònics.

Programa:


Data i hora: Els dilluns 16, 23 i 30 d’octubre de 16.00 a 20.00 h. Total 12 hores de curs.


Professor: Joan Romans Artigas. Enginyer Electrònic, Eng. Tec. de Telecomunicacions i Eng. Tec. Industrial. Treballa en un despatx d’enginyeria, en la redacció de projectes elèctrics i d’assessoria elèctrica en instal·lacions industrials. També imparteix cursos de formació a Gremis d’Instal·ladors i a Col·legis professionals d’enginyeria.


Programa de teoria:

1. Descripció funcionament

 • Diagrama de blocs
 • Senyal PWM
 • Corrent absorbida

2. Harmònics de corrent

 • On es generen (Entrada/sortida)
 • Efectes dels harmònics sobre la instal·lació
 • Consum d’energia reactiva entrada / sortida
 • Solucions

3. Sobretensions

 • Perquè es generen sobretensions
 • On es generen
 • Solucions

4. Connexionat cables

 • Cables de potencia / senyal
 • Apantallament Cable motor
 • Tipus de cables
 • Connexió pantalles.
 • Acoblament de senyals

5. Filtres

 • EMC o de xarxa.
 • Inductàncies
 • Sinusoïdal

6. Corrents de fuga

 • Tipus de corrent (espectre de freqüències)
 • Origen de les corrents de fuga
 • Recorregut de la corrent

7. Proteccions entrada i sortida del convertidor

 • Proteccions de sobre càrrega
 • Proteccions de curtcircuit.

8. Règims de neutre

 • Com afecten a la instal·lació del variador
 • Problemes xarxes IT
 • Vigilants d’aïllament en xarxes IT, tipus

9. Proteccions contactes indirectes

 • Règim de neutre
 • Protecció diferencial y/o magneto tèrmica
 • Cables de protecció

10. Equips de mesura

 • Pinces de corrent RMS/TRMS
 • Pinces de corrent de fuga, amb filtre
 • Mesura de potència i energia reactiva amb distorsió.
 • Mesura del sentit de rotació.


Programa de pràctiques:

Mitjançant la utilització d'equips de generació de senyals d'alta freqüència (generador de funcions), oscil·loscopi digital amb funció d'analitzador d'espectres i equips prototips es realitzaran les següents demostracions pràctiques:

1. Mesures en un convertidor de freqüència:

 • Mesura del corrent de fuga (intensitat, freqüència) a l’entrada i ala sortida.
 • Mesura de la potencia activa i reactiva i la intensitat absorbida de la xarxa, valors PF i dPF.
 • Mesura del corrent que consumeix el motor.
 • Efectes al instal·lar un filtre d'EMC a l'entrada.
 • Efectes al instal·lar una inductància a l'entrada.
 • Efectes al instal·lar un filtre Sinusoïdal a la sortida.
 • Sobretensions en els terminals del motor.

2. Mesura de la capacitat paràsita d’un cable apantallat.

3. Generació d’una modulació PWM, amb variació de la freqüència de modulació (baixa freqüència) i de la de commutació (alta freqüència).

4. Efectes d'una mala connexió d'una malla

5. Efectes al deixar una malla a l'aire.

6. Comprovació del camí de retorn en BF.

7. Comprovació dels efectes d'instal·lar una ferrita.

8. Comprovació de la protecció diferencial segons tipus convertidor.

9. Xarxa IT amb vigilant d’aïllament i un convertidor.


Aquest curs, pot ser bonificat per la FUNDAE. El Col·legi està acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar la bonificació dels cursos de formació que organitza. Si ets una empresa i vols que et gestionem gratuïtament aquesta bonificació només has de posar-te en contacte amb el Departament de Formació del CETIM i t’informarem de tots els passos que cal seguir i sobre el funcionament de les bonificacions. La inscripció del curs s’ha de fer almenys una setmana abans de l’inici.Tarifes:


Persones col·legiades amb RC del Col·legi:190 Euros
Persones col·legiades:220 Euros
Persones no col·legiades:250 Euros


Observacions:


Les inscripcions es tanquen el divendres 13 d'octubre de 2023 a les 14.00 h.

Documents:


PROGRAMA_Curs_Convertidors de freqüència_versió 1.pdfInformación