COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE MANRESA - Responsabilitat Civil
 • linkedin
 • facebokk
 • twitter
 • instagram
 • youtube

Col·legi d'Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa

Tornar al Menú

 • Estàs a:
 • Responsabilitat Civil

Responsabilitat Civil

El Col·legi té contractada la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional amb la companyia MAPFRE, a través de la corredoria d'assegurances Adartia Global, S.A.

IMPORTANT:

Els treballs professionals realitzats per l'Enginyer que precisin i/o es presentin mitjançant algun tipus de suport documental (projecte, informe, certificació i/o similar), requeriran per a la cobertura de l'assegurança, que aquests disposin del visat i/o del registre i/o verificació tècnica documental professional del Col·legi prenedor de l'assegurança.

GARANTIES:

 • Responsabilitat Civil Professional. Inclou també l'activitat de coordinació de seguretat i salut, les tasques de prevenció, el desenvolupament d'activitats com Conseller de Seguretat previstes en el RD 1566/1999 de 8 d'octubre, les activitat de tramitació i gestió de documentes davant l'Administració Pública, les Activitats de l'Enginyer com a Organisme de Control Autoritzat (OCA), treballs com a Certificador d'Eficiència Energètica i Professionals d'altres disciplines tècniques.
 • Responsabilitat Civil Project Manager.
 • Defensa penal en activitats professionals.
 • Responsabilitat Civil d'Explotació.
 • Responsabilitat Civil d'Accidents de Treball.
 • Protecció de dades.
 • Responsabilitat civil com a Mediador.
 • Responsabilitat civil per contaminació accidental.
 • Danys a expedients.
 • Defensa jurídica.
 • Inhabilitació professional.
 • Reclamació a contraris.
 • Cobertura per a persones físiques i persones jurídiques unipersonals així com societats professionals d'acord amb la llei 2/2007 de 15 de març , societats monodisciplinares , i societats multidisciplinars , en els termes indicats a la pòlissa.
 • Àmbit temporal: Reclamacions durant la vigència de la pòlissa amb retroactivitat il-limitada.
 • Àmbit geogràfic: Mundial, excepte USA i Canadà.
 • La pòlissa recull expressament la cobertura per a activitats pròpies de l'enginyer assalariat abastant en aquesta modalitat no només al col·legiat assalariat que realitza tasques pròpies de redacció de projectes, mesuraments, informes, coordinacions de seguretat i salut, etc, sinó també per a aquell col-legiat assalariat que realitzi funcions tècniques a l'empresa en base als seus coneixements derivats de la seva formació a l'Enginyeria Tècnica Industrial com són funcions de direcció tècnica, de disseny, d'automatització i implantació d'equips fabricats, etc.

LÍMITS D'INDEMNITZACIÓ:

 • Per sinistre/assegurat i any: 3.500.000 € o 4.500.000 €
 • Sublímit Responsabilitat Civil Accidents de Treball: 450.000 €
 • Sublímit Protecció de dades: 300.000 €
 • Inhabilitació professional: 2400 mes/18 mesos
 • Altres professionals de titulació tècnica: 150.000 € o 300.000 €
 • Límit màxim per anualitat de l'assegurança: 60.000.000 €

 

Pòlissa de responsabilitat civil professional 2021

 • documento pdf Pòlissa de responsabilitat civil professional 2021

Imprès d'alta responsabilitat civil professional 2021

 • documento doc Imprès d'alta responsabilitat civil professional 2021

Col·legi d'Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa
Plana de l'Om, 6, 2n 5a
08241 Manresa

Telèfon: 93 872 57 62
Mòbil: 691 93 25 94

De dilluns a dijous: 9.00h a 17.00 h
Divendres: 9.00h a 15.00 h

certificado


Desarrollado por ATTEST