COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE MANRESA - Serveis visats
  • linkedin
  • facebokk
  • twitter
  • instagram
  • youtube

Col·legi d'Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa

Tornar al Menú

Serveis visats

Visat i registre de verificació documental

Pots utilitzar aquest servei presencialment al Col·legi o des del teu despatx per Internet.

El visat o el registre del teu treball al col-legi professional al qual pertanys aporta un valor afegit a la feina feta. El teu client ho valorarà.
El visat és obligatori per a tots els treballs professionals relacionats en el RD 1000/2010 i en la Pòlissa de l'assegurança de RC que MAFRE disposa i ofereix el Col·legi.

 

Exigències de qui signar el projecte:

  • Estar col·legiat
  • Tenir responsabilitat civil professional
  • Si és treballador per compte aliè, ha de presentar el TC2.
  • Si és treballador per compte propi, ha de presentar l'IAE 2/321 "Enginyers tècnics industrials i tèxtils" o el 1/8431 "Serveis tècnics d'enginyeria" segons correspongui i l'alta als autònom o a la MUPITI
  • Els treballs han d'estar signats (manualment o digitalment, segons els cas) pel col-legiat.

 

Col·legi d'Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa
Plana de l'Om, 6, 2n 5a
08241 Manresa

Telèfon: 93 872 57 62
Mòbil: 691 93 25 94

De dilluns a dijous:
9.00 h a 17.00 h (sense interrupció)
Divendres:
9.00 h a 15.00 h

certificado


Desarrollado por ATTEST