COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE MANRESA - Servei de visats
 • linkedin
 • facebokk
 • twitter
 • instagram
 • youtube

Col·legi d'Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa

Tornar al Menú

 • Estàs a:
 • Servei de visats

Servei de visats

Visat i registre de verificació documental

Pots utilitzar aquest servei presencialment al Col·legi o des del teu despatx per Internet.

El visat o el registre del teu treball al col-legi professional al qual pertanys aporta un valor afegit a la feina feta. El teu client ho valorarà.

El visat és obligatori per a tots els treballs professionals relacionats en el RD 1000/2010 i per la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional que disposa i ofereix el Col-legi, amb la companyia MAPFRE, a través de la corredoria d'assegurances Adartia Global, S.A.

Exigències de qui signar el projecte:

 • Estar col·legiat/da
 • Tenir responsabilitat civil professional
 • Si ets treballador per compte aliè, has de presentar el TC2
 • Si ets treballador per compte propi, has de presentar l'IAE 2/321 "Enginyers tècnics industrials i tèxtils" o el 1/8431 "Serveis tècnics d'enginyeria" segons correspongui i l'alta als autònom o a la MUPITI
 • Els treballs han d'estar signats (manualment o digitalment, segons els cas) per la persona col·legiada

 

Col·legi d'Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa
Plana de l'Om, 6, 2n 5a
08241 Manresa

Telèfon: 93 872 57 62
Mòbil: 691 93 25 94

De dilluns a dijous: 9.00h a 17.00 h
Divendres: 9.00h a 15.00 h

certificado


Desarrollado por ATTEST