COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE MANRESA - Col·legiació / precol·legiació
 • linkedin
 • facebokk
 • twitter
 • instagram
 • youtube

Col·legi d'Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa

Tornar al Menú

 • Estàs a:
 • Col·legiació / precol·legiació

Col·legiació / precol·legiació

Aprofita els avantatges de col·legiar-te o precol·legiar-te i de venir a formar part del nostre col·lectiu.

Podràs gaudir de serveis que fomentaran la teva carrera professional:

 • Descomptes en cursos pensats per donar una formació contínua (convenis amb diferents centres).
 • Xarxa de contactes amb professionals del teu mateix sector o activitat.
 • Defensa dels teus drets com a enginyer tècnic/graduat en enginyeria.
 • Si vols canviar de feina o iniciar la teva carrera professional disposem d'una notable borsa de treball.
 • Tot tipus d'assessorament destinat als professionals d'enginyeria (assessorament tècnic, jurídic, comptable, fiscal i laboral).

 

OBLIGATORIETAT DE LA COL·LEGIACIÓ:

La normativa vigent disposa que la col·legiació és un requisit necessari per a l'exercici de la professió, tant per compte propi com per compte d'altri (article 38.1 de la Llei catalana 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; article 3.2 de la Llei estatal 2/1974, de 13 de febrer, de col·legis professionals; article 7.1 del Estatuts Generals dels Col·legis Oficials de Perits i Enginyers Tècnics Industrials, aprovats pel Reial Decret 104/2003, de 24 de gener). Aquesta col·legiació obligatòria és exigible amb independència que el professional requereixi o no visar els treballs al col·legi professional corresponent. La Generalitat de Catalunya pot exercir la seva potestat disciplinària, en el cas de professions que tinguin l'obligació d'estar col·legiats i no la compleixin (article 15.2 de la Llei catalana 7/2006, 31 de maig). Aquest fet està tipificat com a infracció molt greu i pots ésser objecte d'una sanció de multa entre 5001 € a 50.000 €.

Des d'aquesta pàgina t'animem a col·legiar-te o precol·legiar-te si encara no has acabat la carrera!

Llei 7-2006_Llei de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals

 • documento pdf Llei 7-2006_Llei de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals

Col·legi d'Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa
Plana de l'Om, 6, 2n 5a
08241 Manresa

Telèfon: 93 872 57 62
Mòbil: 691 93 25 94

De dilluns a dijous: 9.00h a 17.00 h
Divendres: 9.00h a 15.00 h

certificado


Desarrollado por ATTEST