COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS I GRADUATS DE MANRESA - aviso legal COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS I GRADUATS DE MANRESA

Col·legi d'Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa

Tornar al Menú

aviso legal

Informació general
Les següents condicions regulen la informació i l'ús permès del web amb URL http://www.cetim.cat (des d'ara "el Web"), que el Col-legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa (des d'ara "CETIM") amb CIF Q-5856389-A i domicili a Plana de l'Om, 6, 2n 5a, de Manresa, codi postal 08241, Barcelona, Espanya, i inscrita en el Registre de Col-legis Professionals de la Generalitat de Catalunya, amb data 31 d'octubre de 1996, amb el número d'inscripció ETI/MAN-8. Telèfon: 93 872 57 62; Fax: 93 872 34 44; correu electrònic: cetim@cetim.cat, d'acord amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació y de Comerç Electrònic i de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions, posa a disposició dels Col-legiats en particular i dels Usuaris d'Internet en general.

Condicions generals
El Web és propietat del CETIM i ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els Usuaris d'Internet i especialment de tots els Col-legiats del CETIM, a la informació, serveis diversos i altres activitats, que ofereix el Col-legi. També és un espai de comunicació amb els nostres Col-legiats i els Usuaris d'Internet.
Aquestes Condicions generals tenen com a objecte regular l'accés i l'ús del Web que el CETIM posa gratuïtament a disposició dels Col-legiats i dels Usuaris d'Internet.
L'accés i l'ús del Web implica necessàriament, la submissió i acceptació sense reserves d'aquestes Condicions.

Condicions d'us
El CETIM es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació i/o actualització de la informació continguda en el Web, de la configuració i presentació d'aquest i de les Normes d'us.
Per això es recomana que els Col-legiats i els Usuaris d'Internet llegeixin atenta i detingudament aquestes Normes d'ús cada vegada que vulguin entrar i fer-ne ús del Web, ja que aquestes poden estar subjectes a modificacions.
El CETIM no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al Web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. El CETIM portarà a terme, sempre que no impliqui causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d'actualització en els continguts, totes aquelles tasques necessàries per resoldre els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.
Tant l'accés al Web com l'ús no autoritzat que pugui efectuar-se de la informació continguda en el mateix és responsabilitat exclusiva de qui ho realitza. El CETIM no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d'aquest accés o ús. El CETIM no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que es puguin generar en el sistema informàtic (maquinari i programari) dels Col-legiats i dels Usuaris d'Internet, o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència:

 • de la presència d'un software maliciós en l'ordinador dels Col-legiats i dels Usuaris d'Internet que sigui utilitzat per a la connexió als Serveis i continguts del Web,
 • d'un mal funcionament del navegador,
 • de l'ús de versions no actualitzades del navegador.

El CETIM no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des del Web, sempre que siguin aliens al mateix, ni garanteix l'absència de software maliciós o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari) i/o en els documents o en els fitxers dels Col-legiats i dels Usuaris d'Internet, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus causats per aquest motiu.
Si es dona el cas que un Col-legiat o Usuari d'Internet, considerés que el contingut o els serveis prestats pels webs enllaçats són il-lícits o lesionen béns o drets que els afectin o que afectin a qualsevol altre tercer i susceptibles d'indemnització i que en particular, consisteixin en:

 • activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme la normativa penal,
 • activitats o continguts que violin drets de propietat intel-lectual o industrial,
 • activitats o continguts que posin en perill l'ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública,
 • activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació i la protecció de la salut i la infància,

haurà de notificar-lo, amb les observacions o il-lícits observats pel mateix.

Procediment en cas de realització d'activitats de caràcter il·lícit
Si un Col-legiat o Usuari d'Internet considera que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il-lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en el Web, i en particular, de la violació de drets de propietat intel-lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o altres drets, haurà d'enviar una notificació al CETIM amb el següent contingut:

 • dades de la persona o entitat que fa la reclamació: nom, adreça, telèfon i adreça de correu electrònic,
 • descripció de la suposada activitat il-lícita portada a terme en el Web i, en particular, quan es tracti d'una suposada violació de drets, la indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització en el Web,
 • fets o circumstàncies que revelen el caràcter il-lícit d'aquesta activitat,
 • en el supòsit de violació de drets, signatura manuscrita o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per a actuar en nom i per compte d'aquesta,
 • declaració expressa, clara i sota la responsabilitat de la persona o entitat que fa la reclamació de que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter il-lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

Dades de contacte del CETIM
Es posa a disposició dels Col-legiats i dels Usuaris d'Internet els següents mitjans on podran dirigir les seves peticions, qüestions i queixes:
Adreça Postal: Plana de l'Om, 6, 2n 5a. 08241 Manresa (Barcelona)
Adreça de correu electrònic: cetim@cetim.cat
Telèfon: 938725762
Fax: 938723444


Enllaços
Tot enllaç de tercers al Web del CETIM ha de fer-se a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibits els "enllaços profunds", el "framing" i qualsevol altre aprofitament dels continguts del Web, a favor de tercers no autoritzats. L'establiment d'un enllaç, implica l'existència de relacions passades o presents entre el CETIM i el propietari del lloc web on s'estableixi, no implica per part del CETIM ni l'acceptació ni l'aprovació dels seus continguts o Serveis.

Zona privada
Amb caràcter general l'accés al Web no exigeix cap subscripció o registre dels Col-legiats i dels Usuaris d'Internet. No obstant això, El CETIM condiciona la utilització de l'accés a diferents zones privades del Web entre les que es troben la borsa de treball, els visats i l'accés del Col-legiats que contenen diferents tipus d'informació i/o serveis.
L'accés a aquestes zones privades ha d'estar autoritzat pel CETIM. Actualment aquests accés únicament està obert als Col-legiats i a altres tercers autoritzats específicament.
Per accedir a aquestes zones privades el CETIM facilitarà les dades d'identificació i autenticació necessàries. Aquestes dades d'identificació són personals i intransferibles.
Els Col-legiats i els tercers autoritzats són responsables de tota activitat realitzada amb les seves dades d'accés, i ha d'informar de qualsevol risc o incidència que conegui o sospiti sobre el mal ús aquestes dades, al CETIM.
Qualsevol activitat sospitosa o conducta inapropiada que es detecti pot estar subjecte a accions disciplinàries internes i/o denunciades a les autoritats competents

Propietat Intel·lectual i industrial
Els drets de propietat intel-lectual del Web són titularitat del CETIM a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació que inclouen la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació. A títol enunciatiu aquest drets inclouen el programari, el codi font, el disseny gràfic, l'estructura de navegació, les bases de dades, els texts, les fotografies i imatges, i en general tots els continguts i elements que conté. De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva del CETIM o en el seu cas, de tercers, llevat que s'especifiqui el contrari.
El CETIM és titular dels drets de propietat intel-lectual que fan referència als seus serveis, respecte a les cites de tercers.
Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel-lectual sobre el Web. En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, llevat dels els casos que estigui legalment permès és a dir autoritzat pel titular dels corresponents drets.
La utilització no autoritzada de la informació continguda al Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel-lectual del CETIM donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. Els Col-legiats i els Usuaris d'Internet hauran de respectar tots els drets de propietat intel-lectual i industrial sobre el Web.
No obstant això anterior, els Col-legiats i els Usuaris d'Internet podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu ús exclusiu personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació. La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte castigat pel Codi Penal.

Jurisdicció
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el Web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual es sotmeten expressament el CETIM, els Col·legiats i els Usuaris d'Internet, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Manresa província de Barcelona (Espanya).

 

Col·legi d'Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa
Plana de l'Om, 6, 2n 5a
08241 Manresa

Telèfon: 93 872 57 62
Fax: 93 872 34 44

De dilluns a dijous:
9.00 a 14.00 h - 15.30 a 19.00 h
divendres:
9.00 a 14.00 h


Desarrollado por ATTEST