COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS I GRADUATS DE MANRESA - Responsabilitat Civil

Col·legi d'Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa

Tornar al Menú

 • Estàs a:
 • Responsabilitat Civil

Responsabilitat Civil

Assegurança de responsabilitat civil professional que el Col·legi ofereix als seus col·legiats i col·legiades, contractada amb MAPFRE EMPRESAS Compañía de Seguros, SA, a través de la Corredoria d'assegurances Adartia Global, S.A.

ASSEGURATS:

Membres del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa donats d'alta en l'assegurança d'acord amb les condicions generals, especials i particulars de la pòlissa.

Els treballs professionals realitzats per l'Enginyer assegurat a partir l'1 de gener de 2011 que precisin i/o es presentin mitjançant algun tipus de suport documental (projecte, informe, certificació i/o similar), requeriran per a la cobertura de l'assegurança, que aquests disposin del visat i/o del registre i/o verificació tècnica documental professional del Col·legi prenedor de l'assegurança.

GARANTIES:

 • Responsabilitat Civil Professional. Inclou també l'activitat de coordinació de seguretat i salut, les tasques de prevenció, el desenvolupament d'activitats com Conseller de Seguretat previstes en el RD 1566/1999 de 8 d'octubre, les activitat de tramitació i gestió de documentes davant l'Administració Pública, les Activitats de l'Enginyer com a Organisme de Control Autoritzat (OCA), treballs com a Certificador d'Eficiència Energètica i Professionals d'altres disciplines tècniques.
 • Responsabilitat Civil Project Manager. "NOVA COBERTURA 2016"
 • Defensa penal en activitats profesionals. "NOVA COBERTURA 2016"
 • Responsabilitat Civil d'Explotació.
 • Responsabilitat Civil d'Accidents de Treball.
 • Protecció de dades.
 • Responsabilitat civil com a Mediador.
 • Responsabilitat civil per contaminació accidental.
 • Danys a expedients.
 • Defensa jurídica.
 • Inhabilitació professional.
 • Reclamació a contraris.
 • Cobertura per a persones físiques i persones jurídiques unipersonals així com societats professionals d'acord amb la llei 2/2007 de 15 de març , societats monodisciplinares , i societats multidisciplinars , en els termes indicats a la pòlissa.
 • Àmbit temporal: Reclamacions durant la vigència de la pòlissa amb retroactivitat il·limitada.
 • Àmbit geogràfic: Mundial, excepte USA i Canadà.

FRANQUÍCIES:

 • 1sinistre durant l'anualitat: 0 €
 • 2n sinistre durant l'anualitat: 600 €
 • 3r sinistre i successius: 1.200 €
 
LÍMITS D'INDEMNITZACIÓ: 
Per sinistre/assegurat/any:3.500.000 € o 4.500.000 €
Sublímit Responsabilitat Civil Accidents de Treball:450.000 €
Sublímit protecció de dades:300.000 €
Inhabilitació professional:2400 mes/18 mesos
Altres professionals de titulació tècnica:150.000 € o 300.000 € (a triar un o l'altre)
Límit màxim per anualitat de l'assegurança:60.000.000 €

 

Formulari d’alta a l’assegurança de responsabilitat civil professional 2018

 • documento doc Formulari d’alta a l’assegurança de responsabilitat civil professional 2018

Formulari d’alta a l’assegurança de responsabilitat civil professional 2019

 • documento doc Formulari d’alta a l’assegurança de responsabilitat civil professional 2019

 

Redactat de la pòlissa de responsabilitat civil professional 2018

 • documento pdf Redactat de la pòlissa de responsabilitat civil professional 2018

Col·legi d'Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa
Plana de l'Om, 6, 2n 5a
08241 Manresa

Telèfon: 93 872 57 62
Fax: 93 872 34 44

De dilluns a dijous:
9.00 h a 17.00 h (sense interrupció)
Divendres:
9.00 h a 15.00 h


Desarrollado por ATTEST