COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS I GRADUATS DE MANRESA - Notícies - Línia d’ajuts per al finançament de projectes d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS I GRADUATS DE MANRESA

Col·legi d'Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa

Tornar al Menú

  • Estàs a:
  • Línia d’ajuts per al finançament de projectes d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses

Notícies

10
nov
2017

Línia d’ajuts per al finançament de projectes d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses

Notícies

Vot:

Resultats: 

0 punts

 0  Vots

La Generalitat, a través del Departament d’Empresa i Ocupació i l’Institut Català de Finances, ha publicat la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses. El Departament d’Empresa i Coneixement assumirà el 70% del risc del préstec amb l’objectiu d’afavorir l’accés al finançament bancari dels beneficiaris, prèvia resolució de la direcció general de Comerç, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM).

La Generalitat, a través del Departament d'Empresa i Ocupació i l'Institut Català de Finances, ha publicat la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d'autònoms, micro, petites i mitjanes empreses.

El Departament d'Empresa i Coneixement assumirà el 70% del risc del préstec amb l'objectiu d'afavorir l'accés al finançament bancari dels beneficiaris, prèvia resolució de la direcció general de Comerç, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM).

Persones o entitats beneficiàries

Treballadors autònoms, microempreses, petites o mitjanes empreses amb seu social o centre de treball a Catalunya en els àmbits del comerç, l'artesania, la moda i els serveis relacionats.

Tipologia dels projectes objecte de finançament

Projectes d'inversió: Adquisició d'un o diversos actius fixos, materials o immaterials.
Projectes de circulant: estudis de mercat, accions de promoció comercial, comunicació i assistència a fires, despeses de personal i formació per obertura de nous mercats a l'exterior o per al finançament habitual de circulant.

Condicions

  • Import: entre 15.000€ i 100.000€ per autònoms i entre 25.000€ i 100.000€ per microempreses i pimes.
  • Termini: fins a 5 anys, amb 1 any de carència inclòs.
  • Interès: euríbor a 6 mesos més un diferencial del 3,70%.
  • Comissions: cap a excepció d'una comissió d'amortització anticipada de fins l'1%.
  • Garanties: les que l'entitat financera col·laboradora estimi adients i suficients per garantir l'operació.
  • Desemborsament: el préstec es disposarà íntegrament en el moment de la signatura.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 7 de novembre, i finalitzarà el 26 de setembre de 2018 o fins exhaurir el pressupost.

Les sol·licituds es poden presentar a través del portal web de l'ICF www.icf.cat o la web del www.ccam.cat.

Compártenos:  

Col·legi d'Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa
Plana de l'Om, 6, 2n 5a
08241 Manresa

Telèfon: 93 872 57 62
Fax: 93 872 34 44

De dilluns a dijous:
9.00 a 14.00 h - 15.30 a 19.00 h
divendres:
9.00 a 14.00 h


Desarrollado por ATTEST