COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS I GRADUATS DE MANRESA - Notícies - El Tribunal Suprem permet que els col·legis professionals puguin obrir un expedient de col·legiació d'ofici als que, sense estar col·legiats, exerceixen la professió, perquè s'ajusta al Dret.

Col·legi d'Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa

Tornar al Menú

  • Estàs a:
  • El Tribunal Suprem permet que els col·legis professionals puguin obrir un expedient de col·legiació d'ofici als que, sense estar col·legiats, exerceixen la professió, perquè s'ajusta al Dret.

Notícies

2
ago
2018

El Tribunal Suprem permet que els col·legis professionals puguin obrir un expedient de col·legiació d'ofici als que, sense estar col·legiats, exerceixen la professió, perquè s'ajusta al Dret.

Notícies

Vot:

Resultats: 

0 punts

 0  Vots

El Tribunal Suprem ha dictat sentència a favor del Col·legi d'Òptics Optometristes de la Comunitat Valenciana, que preveu un règim disciplinari per als casos d'exercici irregular: "quan una persona compleixi amb els requisits de l'article 10 dels estatuts i estigui exercint la professió d’òptic-optometristes sense estar col·legiat, es procedirà a la seva col·legiació d'ofici perquè, vetllant per la garantia i seguretat dels pacients, l'exerceixi legalment i no incorri en actes il·legals "

El Tribunal Suprem ha dictat sentència a favor del Col·legi d'Òptics Optometristes de la Comunitat Valenciana, que preveu un règim disciplinari per als casos d'exercici irregular: "quan una persona compleixi amb els requisits de l'article 10 dels estatuts i estigui exercint la professió d'òptic-optometristes sense estar col·legiat, es procedirà a la seva col·legiació d'ofici perquè, vetllant per la garantia i seguretat dels pacients, l'exerceixi legalment i no incorri en actes il·legals "

D'aquesta manera, s'obre una nova via per afrontar els problemes derivats de la manca de col·legiació, ja que aquesta sentència ve a afirmar que la col·legiació d'ofici és conforme a Dret.

Pel president del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), José Antonio Galdón Ruiz, aquesta sentència ve a confirmar i posar en valor les funcions públiques dels col·legis professionals, i la important missió que tenen encomanada en pro de la seguretat, qualitat i garantia dels serveis que presten els seus col·legiats a la ciutadania. "L' intrusisme, la mala praxi, la competència deslleial són un risc real per al ciutadà i hem de prendre consciència d'això", ha indicat.

La previsió estatutària que sancionava la col·legiació obligatòria d'ofici en els casos d'exercici irregular, havia estat rebutjada anteriorment per l'Administració de la Comunitat Valenciana, el recurs de cassació núm. 3453/2017 ha estat desestimat pel TS.

El TS corrobora així la via que s'havia plantejat en algunes ocasions des de diferents organitzacions professionals, així com des de la pròpia Unió Professional (l'associació que agrupa les professions col-legiades espanyoles), de la qual forma part el COGITI, per tallar aquest tipus de situacions.

La Sentència del Tribunal Suprem de data 18 de Juliol de 2018, recaiguda en el procediment iniciat per l'esmentat Col·legi, determina que els articles 3 i 5 de la Llei 2/74, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals, permeten que els col·legis disposin en el seu Reglament de Règim Interior, de l'obertura d'un expedient de col·legiació d'ofici dels qui, sense estar col·legiats, exerceixen la professió.

Segons la referida sentència, es desprèn d'això que l'establiment pel legislador de la col·legiació obligatòria per a l'exercici d'una professió conforme a l'art. 3.2 de la Llei 2/74, respon a una valoració i es justifica per un interès públic que el seu exercici s'ajusti a les normes o regles que asseguren tant l'eficàcia com l'eventual responsabilitat en tal exercici, per l'efectivitat s'atribueixen al col·legi les funcions de tutela de l'interès dels que són destinataris dels serveis prestats pels professionals que l'integren o, com assenyala l'art. 5 de la Llei de Col·legis Professionals: «totes les funcions que redundin en benefici de la protecció dels interessos dels consumidors i usuaris dels serveis dels seus col·legiats» (5a) i «ordenar en l'àmbit de la seva competència, l'activitat professional dels col·legiats, vetllant per l'ètica i dignitat professional i pel respecte degut als drets dels particulars i exercir la facultat disciplinària en l'ordre professional i col·legial »(5.i) i« adoptar les mesures conduents a evitar l' intrusisme professional »(5.l).

En aquestes circumstàncies s'ha d'entendre que pertany a l'àmbit de la voluntat de l'interessat la decisió sobre l'exercici d'una professió de col·legiació obligatòria i fins i tot de continuar en l'exercici de la mateixa, però queda fora de la seva facultat de decisió a l'exercici de la professió sense la corresponent col·legiació, "ja que aquesta és una obligació imposada legalment, el compliment queda sota la tutela del corresponent col·legi professional, que pot i ha d'exigir el seu compliment en virtut de les funcions que a l'efecte li atribueix l'ordenament jurídic"

Per tant, l'expedient de col·legiació d'ofici no es dirigeix a imposar o substituir la voluntat de l'interessat en la decisió d'exercir la professió col·legiada, sinó a exigir que qui ha decidit i es troba en l'exercici de la mateixa se subjecte a la obligació de col·legiació legalment establerta, i això en virtut de les facultats que la llei atribueix al col·legi professional en garantia i tutela de l'interès públic valorat pel legislador en establir aquesta obligació de col·legiació.

 

 

 

 

 

 


 

Compártenos:  

Col·legi d'Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa
Plana de l'Om, 6, 2n 5a
08241 Manresa

Telèfon: 93 872 57 62
Fax: 93 872 34 44

De dilluns a dijous:
9.00 a 14.00 h - 15.30 a 19.00 h
divendres:
9.00 a 14.00 h


Desarrollado por ATTEST